Postdoctoral Fellow

Xin

Dr. Feng, Chongqin

Geochronology & Isotope geochemistry

Postdoctoral Fellow

Xin

Dr. Luo, Xin

Hydrogeology, Hydrology, Limnology, Oceanography & Biogeochemistry

Postdoctoral Fellow

Dr. Meng, Fanzhen

Rock Mechanics, Geomechanics

Postdoctoral Fellow

Photo

Dr. Sun, Si

Geobiology & Mineralogy

Postdoctoral Fellow

Photo

Dr. Wang, Mengyuan

Petrology, Geochronology

Postdoctoral Fellow

Photo

Dr. Yao, Jinlong

geochronology, geochemistry, isotopes & metamorphic

Postdoctoral Fellow

Photo

Dr. Zhang, Yunying

Biogeochemistry

Postdoctoral Fellow

Photo

Dr. Zheng, Daran

Invertebrate Palaeontology, Geochronology

Postdoctoral Fellow