English 中文   網站地圖

最新消息

                            歡迎蒞臨許士芬博物館參觀

                                 

我們博物館的免費導賞聯同奇幻星球活動自舉辦以來,吸引了多達32 000多名來自不同年齡和背景的參與者。

感謝大家的支持及鼓勵!